Adsorpsjonstørke ADS 1 - 215

Untitled-6.jpg

En kompressor tar fuktighet fra inntaksluften som blir kondensat under kompresjonsprosessen.
Dette vil føre til slitasje og korrosjon på annet trykkluftutstyr, som potensielt kan føre til kostbar avbrudd for produksjon, og reduksjon i effektiviteten og levetiden til utstyret som brukes.

Adsorpsjontørke gir en løsning for å forhindre denne negative effekten.