Trykklufttank 100 - 5000 Liter

Trykktank.jpg

En trykklufttank er veldig viktig del av trykkluft anlegget.
Utennom å bruke tanken som en buffer for trykkluft, hjelper den å fjerne ustabilitet i anlegget.
Den kutter også ned på antall stop og starter som kompressoren må gjøre.
Samtidig er den med på å redusere mengde av fuktighet, som kan bli ført videre ut i trykkluftanlegget.

Kapasitet: 100 - 5000 Liter