Om Teknor System AS

Stort-anleggsbilde.jpg

Teknor System AS har siden 1990 drevet med salg av utstyr til oppdrettsnæringen og annen industri.

Vi har alltid lagt vekt på gode kvalitetsprodukter og kunnskap rundt disse produktene, for at de skal fungere optimalt til kunde.

Prosjektering av et nytt anlegg gjøres ofte i et 3D program.
Da kan man enkelt se og forstå hvordan anlegget vil fungere, og evenuelt endre på ting ganske raskt under prosjektets gang.
I prosjekt setter vi høye krav til oss selv, for å gi kunde den riktige teknisk løsningen. Praktisk erfaring kombinert med lang og solid teknisk utdannelse, gir oss en fordel og ikke minst en evne til å løse de stedlige problem .

Teknisk utstyr til rett oppgave, korrekt montert i henhold de stedlige forhold, riktig styring og overvåkning, gir et driftsresultat med lave kostnader og lang levetid.

Slik bidrar vi til investeringer som har lang og rimelig driftstid.