Bernoulli Centrifugal Separator

Separator-stor.jpg

Centrifugal Separator
Er egentlig ikke et filter siden man ikke bruker filterkorg for å filtrere ut partiklene. Separasjonen av partikler skjer ved hjelp av sentrifugalkraft.
Separatorens effektivitet er direkte proporsjonal med den spesifikke tettheten og størrelsesfordelingen av partiklene. Sentrifugalseparatoren eliminerer 98% av alle partikler med en egenvekt på 2,6 - 2,8
(eksempelvis sand) ned til en størrelse på 75 mikron, forutsatt at trykktapet over enheten er minimum 0,3 bar.

Working principle

A. A liquid containing particles is fed tangentially into the cylindrical top of the centrifugal separator to create rotation. By passing through slots in the intake chamber, the flow velocity is further accelerated.

B. The centrifugal force moves heavy particles to the sides of the barrel. They are then pushed downwards and accumulated in the collection chamber in the bottom of the separator. 

C. A deflector plate, located in the top of the collection chamber, changes the direction of flow. 

D. Solid-free liquid move upwards around the vortex and exit via the separator’s top outlet. 

E. The separated solids are either periodically or continuously purged from the collection chamber.

Skisse.jpg

Ta kontakt, så kan vi gi dere en enkel test, som kan hjelpe dere å finne ut hvor mye partikler separatoren klarer å fjerne.

FilterStig Øyvind Arntzen