Hydrotech Trommelfilter

Hydrotech.jpg

Trommelfilterets utforming gjør det spesielt bra for settefiskanlegg. Både for resirkulerings anlegg, der den høye driftsikkerheten er avgjørende, og i det åpne systemet for filterering av inntak - og utløpsvann

Generelt egner filteret seg til mange oppgaver innen prosess industri, vannverk og avløpsstasjoner.

Vi selger Hydrotech filter, servicedeler og utfører service i Norge.

Ta gjerne kontakt, så kan vi finne det rette filteret for dere.

FilterStig Øyvind Arntzen