Bernoulli Filter

Web-Bernoulli-standard.jpg

Det Originale Bernoulli Filter
Over 500 Bernoulli filter solgt i Norge siden 1990.

Et helautomatisk filter for ferskvann, sjøvann og prosessvæsker. Filtret motvirker effektivt gjentetting og smuss på trykksatte system. Teknologien i filtret utnytter Bernoullis prinsipp.

  • Filterkorg fra 0,1 mm til 2,0 mm

  • Vekt fra 12 - 1300 kg

  • Vannmengde Max l/s 17 - 1770.

  • Vannmengde Spyling l/s 2 - 200.

  • Konstruksjonstrykk 6-10 bar.