Trykkluftfilter 7 - 405

filter-&-filterelement.jpg

I et hvilket som helst trykkluftsanlegg er det et must å installere et eller flere filter.

Ved å sette inn trykkluftfilter oppnås en forbedret luftkvalitet som beskytter rørnettet og de forskjellige trykkluftutstyrene (eks.pneumatisk verktøy, CNC maskiner,+++).

Det anbefales å filtrere luften i forskjellige stadier ved å bruke to eller tre filter.

Bruk av bare et enkelt filter kan resultere i metning av filteret og forårsake at
du reduserer lufttrykket og sliter på trykkluftutstyr.

Med en kombinasjon av filter fjerner man partikler, oljerester og fuktighet.

Kapasiteter: 0,72 - 40,5 m3/min