Bernoulli Filter Manuell

Manuell-Filter.jpg

Et manuelt Bernoulli Filter kan brukes som by-pass filter (ilag med automatisk filter), eller eventuelt grovfilter før finere filtrering.

Kan også brukes i lukkede systemter, der partikkelmengden er lav.

Filteret MSG har filterhus laget i glasfiber (GAP) material og MSS er laget i 316 L

Manuell filter er laget med en tredje differansetrykk port (DP) på hovedutløp.

Ved å bruke disse DP portene er det mulig å overvåke trykkfallet over filteret med en differantrykkvakt eller med 2 separate manometer.

Takket være en fleksibel plasering av utløp, kan manuell Bernoulli filter monteres i forskjellige posisjoner.